Klassieke homeopathie

Een veel gestelde vraag is: 'Waarom is het klassieke homeopathie en wat is het verschil met gewone homeopathie?'. De term 'klassieke homeopathie' klinkt misschien wat ouderwets, maar als je 'klassiek' in het woordenboek opzoekt dan staat er als uitleg: 'evenwichtig, van blijvende waarde'.

 

Bij klassieke homeopathie praten wij over 'homeopathie', zoals deze oorspronkelijk als methode 'van blijvende waarde'  is ontwikkeld. Dat houdt in de praktijk in: een uitgebreid consult, waarbij niet alleen de hoofdklacht belangrijk is, maar ook allerlei kwalen en onhebbelijkheden daar omheen, zelfs al lijken ze onbelangrijk. Deze geven allen een verstoring in de levensenergie. Aan de hand van dit totaalbeeld wordt een homeopathisch middel gegeven. Natuurlijk staat de ontwikkeling van de klassieke homeopathie niet stil, maar de oorspronkelijke uitgangspunten blijven gehandhaafd.

Samuel Hahnemann

Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op onveranderlijke natuurlijke wetmatigheden. Similia Similibus Curentur,  wat betekent: het gelijksoortige wordt met het gelijksoortige genezen; een ziektebeeld wordt behandeld met een middel dat als het op een gezond mens wordt toegepast zonder klachten - hij/zij juist deze klachten krijgt.

Dat is de formulering zoals arts en farmacoloog Samuel Hahnemann (1755-1843), grondlegger van de homeopathische geneeskunde, de homeopathie toepaste. Overigens was hij niet de eerste die de homeopathie voortbracht, want de vader van onze geneeskunst Hippocrates en later Paracelsus hadden dit principe ook al ontdekt, maar het is Hahnemann geweest die de homeopathie systematisch en praktisch heeft uitgewerkt en waar wij ons in de klassieke homeopathie als basis aan houden.  

Homeopathie in het algemeen

Hoewel veel homeopathische geneesmiddelen van kruiden worden gemaakt moet men homeopathie niet verwarren met kruidengeneeskunde. Homeopathie is een geneeswijze van ‘energie’ gebaseerd op het feit dat ieder menselijk lichaam een energieveld of ‘vitale’ kracht in zich herbergt. Uit onze moderne natuurkunde weten we dat onze schijnbaar massieve lichamen uit dichte energievelden bestaan. Een verstoring in dit veld kan aanleiding geven voor een ziekte, waardoor je geheel uit je evenwicht raakt. Een krachtige vorm van energie kan ons dan weer terug in evenwicht brengen. Dus als je iemand het juiste homeopathische middel geeft, dan geef je als het ware een stoot energie. Het lichaam kan weer in balans komen en het immuunsysteem en alle andere systemen en stelsels in ons lichaam kunnen weer in en met elkaar in verbinding komen te staan. Hahnemann noemde dit afweer- en herstelsysteem “levenskracht”.

Medicijn of middel?

We praten in de homeopathie altijd over middelen. Een homeopathisch middel is een 'bemiddeling', daarom hebben we het in de homeopathie niet over medicijnen. Medicijnen toedienen is als het ware 'gif toedienen' en meestal werken medicijnen niet genezend, maar verlichtend of onderdrukkend. Dit zegt niet dat je dit nooit moet gebruiken want het is soms ook nodig om iets te verlichten. Soms kun je naast reguliere medicijnen ook homeopathie inzetten en zelfs reguliere medicijnen afbouwen of de bijwerkingen van de medicijnen zoveel mogelijk beperken. 

 

De homeopaat is altijd op zoek naar een middel dat geneest; naar een stof, die het zieke lichaam zelf tot actie aanzet.

 

 

 

 

 

 

Share

 

Nieuwsbrief


Praktijk Panakeia

Registertherapeut BCZ®, kijk voor meer informatie bij op de website van de RBCZ en de TCZ

Praktijk Panakeia is aangesloten bij NVKH, RBZC  en Quasir | Bekijk hier mijn Privacy Document en mijn Algemene Voorwaarden

Heeft u een klacht? Ga naar Geschilleninstantie Zorggeschil of naar Quasir

Renzo Pianolijn 9 | 2728 AD Zoetermeer | info@praktijkpanakeia.nl Tel: 079-34 79 572  

KvK: 27346606  | vrijgesteld van BTW