De werkwijze van de homeopaat

Zoals gezegd: de homeopaat bestudeert de mens in zijn geheel; vaak spreekt men tegenwoordig ook wel van een holistische methode, in het woord holistisch zit het geheel. Alle verschijnselen of symptomen van iemand kan je niet los van elkaar zien. Dit totale principe staat centraal bij een homeopathische behandeling.

Voor een dergelijke behandeling is uiteraard meer tijd nodig dan men gebruikelijk gewend is bij een arts of specialist.

 

In de praktijk van Panakeia wordt er voor een eerste consult 1½  a 2 uur uitgetrokken. Deze tijd is nodig om de voor de patiënt zo kenmerkende reacties en gevoeligheden te ontdekken, al die kenmerken wijzen naar een zo goed mogelijk passend middel voor de patiënt als geheel.

 

Zelfherstellend vermogen

Men zegt in de homeopathie: “ Men moet niet de ziekte maar de zieke behandelen “. In acute gevallen kan het ziektebeeld zo duidelijk zijn, dat een ervaren homeopaat al binnen enkele minuten klaar is. Maar meestal gaat het om chronische gevallen met een relatief langer durend consult.

 

Na het eerste consult komt de homeopaat soms niet direct tot een keuze van het middel. Vaak gaat hij na het consult alle symptomen nog nader bestuderen om tot een goed passend middel te komen. Soms zal een homeopaat tijdens een dergelijk consult pogingen doen om de verschillende geneesmiddelentypes uit zijn materia medica (naslagwerk) te vergelijken. Dit opzoeken en vergelijken heet repertoriseren; dit zoeken doet hij dan ook in een repertorium.

Hij doet dit niet omdat hij het allemaal niet weet, maar veeleer om de totaliteit tot zijn recht te laten komen door te vergelijken.

 

Na een eerste consult vindt het vervolgconsult plaats, meestal na ongeveer een maand.

Bij een behandeling van chronische klachten zien therapeut en patiënt elkaar gemiddeld 5 à 10 x per jaar.

Dit geheel afhankelijk van de klachten en het ziekteverloop. In acute gevallen is dit vanzelfsprekend veel frequenter, gedurende een kortere periode. Vaak worden acute problemen ook telefonisch opgelost. Het idee als zou de homeopathie een langzaam werkende therapie zijn is een fabel. In acute gevallen zijn zelfs ‘’seconden verbeteringen” mogelijk en in chronische gevallen is er een variatie in verbetering tempo voor zover verbeteringen überhaupt binnen de mogelijkheden vallen.

Verergering

Na het innemen van het middel is het niet ongebruikelijk dat men tijdelijk een verergering kan krijgen van de klachten.

Het is immers zo, dat het middel als gelijksoortig aan de klachten is gekozen. Verergering is vaak een gunstig voorteken, ook wel een verbetering reactie. Bij twijfel of te heftige reacties moet men altijd de homeopaat raadplegen. Overigens in acute gevallen zien we deze verergering meestal niet optreden, omdat het organisme zelf al een verbetering  reactie heeft gecreëerd.

 

Tijdens de behandeling kunnen ook klachten van vroeger terugkomen en ook dit mag in principe als een gunstig verloop van de therapie beschouwd worden. Het kan soms goed zijn een bepaald verloop of het optreden van typische verschijnselen op te schrijven en dit op het vervolgconsult te melden. DIT, omdat de voor het individu zo typische reacties belangrijk zijn voor de homeopaat om te weten dat het middel een juiste keuze is, of dat er een ander middel gekozen moet worden.

 

Het ontstaan van andere klachten dan waar je voor bij de homeopaat kwam, zoals bijvoorbeeld witte vloed, overmatige transpiratie, eczeem of andere uitslagen mogen nooit los gezien worden van de rest van eventuele klachten en mogen liever niet door middel van andere methoden worden behandeld. Voorkom als het even kan verschillende therapieën of therapeuten die tegelijk aan jouw gezondheid werken of doe dit in overleg.

 

Het niet kennen van het verband tussen uitscheidingsreacties en chronische ziekten kan tot gevolg hebben dat men geneigd is -zelfs tijdens de behandeling - “even” iets te behandelen met bijvoorbeeld antibiotica.

Behalve in noodgevallen dient men zoiets zoveel mogelijk te voorkomen en indien dit toch nodig is meld dit dan wel, dan kunnen we gelijk naast de antibiotica een probiotica inzetten om zoveel mogelijk het immuunsysteem te ondersteunen.

Bij hevige en langdurige pijnen wordt pijnstilling met paracetamol wel toegestaan.

 

Overigens is er in de kruiden en natuurgeneeswijzen ook nog van alles mogelijk om pijnen te verlichten. 

 

 

 

 

 

 

Share

 

Nieuwsbrief


Praktijk Panakeia

Registertherapeut BCZ®, kijk voor meer informatie bij op de website van de RBCZ en de TCZ

Praktijk Panakeia is aangesloten bij NVKH, RBZC  en Quasir | Bekijk hier mijn Privacy Document en mijn Algemene Voorwaarden

Heeft u een klacht? Ga naar Geschilleninstantie Zorggeschil of naar Quasir

Renzo Pianolijn 9 | 2728 AD Zoetermeer | info@praktijkpanakeia.nl Tel: 079-34 79 572  

KvK: 27346606  | vrijgesteld van BTW