Ziekte als signaal

Voor een homeopaat bestaan er geen ziekten, worden er geen etiketjes geplakt. Er bestaan slechts zieken. Een patiënt met rugklachten is geen rugpatiënt en een patiënt met maagklachten is geen maagpatiënt. 

 

Bepaalde klachten en ziekteverschijnselen zijn voor de homeopaat tekenen van het lichaam, waarschuwingen, dat er iets mis is met de mens die hij/zij voor zich heeft. Deze persoon is uit balans; er is iets mis met zijn levenskracht of wel 'energie'. Op basis van uiterlijke verschijnselen zal een homeopaat nooit een behandelplan maken. Iedere patiënt is voor de klassiek homeopaat 'een nieuwe situatie' dat opnieuw bestudeerd moet worden. Niet alleen de klachten, maar de gehele mens wordt bekeken.

 

Want voor een homeopaat is een mens één geheel en niet een optelsom van een aantal afzonderlijke organen en ledematen. Uit de persoonlijkheid van de cliënt en alle individuele klachten, ook al lijken ze nog zo onbelangrijk, haalt de homeopaat veel informatie. De naam van een ziekte is dan ook van minder belang en komt voor een homeopaat pas op een tweede plaats. Deze geheel andere benadering verklaart waarom meerdere cliënten met een gelijksoortige aandoening toch een ander middel krijgen. Om een voorbeeld te geven: een veel voorkomende klacht als hoofdpijn kan talloze oorzaken hebben: te veel roken of drinken, een leesbril nodig hebben... Maar het kan ook een teken van het lichaam zijn dat er op en andere plaats iets aan de hand is. Bijvoorbeeld een afwijking aan de halswervel, waardoor zenuwen in de knel zitten, of een verkeerde werkhouding.

 

Hoofdpijn wordt dikwijls veroorzaakt door geestelijke en/of emotionele problemen: moeilijkheden in het gezin, spanningen op het werk, geldzorgen, etc.. Een pijnstiller kan deze pijn wel onderdrukken maar niet genezen. In de meeste gevallen zal er steeds vaker naar de pijnstillers gegrepen worden.

 

Nu zal een allopatische huisarts of specialist meestal ook wel naar een dieperliggende oorzaak zoeken. Maar een homeopaat gaat verder: hij vraagt wat de patiënt eet en drinkt, informeert of het weer invloed op de klachten heeft, maar bovenal zal de homeopaat vragen stellen die te maken hebben met iemand‘s karakter. Is men bijvoorbeeld prikkelbaar of gauw uit zijn doen, boos of teleurgesteld in iets of iemand. Is men verlegen of juist overheersend.

 

Kortom, het is belangrijk wie je als persoon bent. De persoonlijkheid van iedere patiënt, waarbij geestelijke en emotionele reacties even zwaar tellen als lichamelijke uitingen, is voor de homeopaat dé leidraad bij het kiezen van een homeopathisch middel. Dat is de grondgedachte van de homeopathie. Een individueel middel uitzoeken, dat in overeenstemming is met het karakter en het temperament van de patiënt om zo de gezondheid te bevorderen of te verbeteren.

Dus niet een middel tegen een bepaalde ziekte, maar een middel op maat.

 

Verbeteren en niet Onderdrukken.

 

 

 

 

 

 

Share

 

Nieuwsbrief


Praktijk Panakeia

Registertherapeut BCZ®, kijk voor meer informatie bij op de website van de RBCZ en de TCZ

Praktijk Panakeia is aangesloten bij NVKH, RBZC  en Quasir | Bekijk hier mijn Privacy Document en mijn Algemene Voorwaarden

Heeft u een klacht? Ga naar Geschilleninstantie Zorggeschil of naar Quasir

Renzo Pianolijn 9 | 2728 AD Zoetermeer | info@praktijkpanakeia.nl Tel: 079-34 79 572  

KvK: 27346606  | vrijgesteld van BTW